Víno bez alkoholu je lékem na tlak

Experiment Americké srdeční asociace, která lidem s rizikem srdečních chorob podávala denně po čtyři týdny zhruba 2 dcl červeného vína bez alkoholu - výsledkem byl pokles krevní tlaku

Média

07.09.12 (V?k: 6 yrs)

Kategorie: Média

Některých studií by se člověk rád zúčastnil. Mnoho zájemců o experiment jistě měla i Americká srdeční asociace, která lidem s rizikem srdečních chorob podávala denně po čtyři týdny různé druhy nápojů. Výsledkem bylo, že té skupině, která denně vypila zhruba 2 dcl červeného vína bez alkoholu, klesl krevní tlak.

Nealkoholické víno totiž u konzumentů zvýšilo hladinu oxidu dusnatého, který pomáhá snížit diastolický i systolický tlak.

Do výzkumu bylo zapojeno 67 lidí buď s diagnózou cukrovky, nebo tří a více kardiovaskulárních poruch. Museli se po dobu experimentu stravovat tak, jak doposud byli zvyklí. K tomu akorát buď popíjeli již zmíněný vinný nápoj, normální červené víno nebo panáka ginu.  Zatímco u pijáků ginu se zdravotní stav nijak nezměnil, u vinařů krevní tlak lehce klesl. Nejmarkantnější změny však dosáhli ti bez alkoholu. Těm klesl systolický tlak o 6mmHg a diastolický o 2mmHg, což podle vědců snižuje riziko srdečních chorob o 14 % a mrtvice dokonce o 20 %.